Bakir kurşun çİnko ( Cu-Pb-Zn )


download 247.37 Kb.
jenengBakir kurşun çİnko ( Cu-Pb-Zn )
KoleksiDokumen
k.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen


ANKARA İLİ

MADEN VE ENERJİ

KAYNAKLARI

ALTIN ( Au )
Çubuk-Gicik Sahası

Tenör : 3-10 gr/ton (Yaklaşık)

Rezerv : Rezerv çalışması yapılmamıştır.


BAKIR - KURŞUN - ÇİNKO ( Cu-Pb-Zn )
Denek, Keskin kurşun ocağı

Tenör : % 55-60 Pb (230 gr/ton Ag değeri de bilinmektedir)

Rezerv : Eskiden işletilmiş olup, rezervi bilinmemektedir.

Kızılcahamam-Güvem-Işıkdağ kurşun-çinko-antimuan

Tenör : % 47 Pb ,% 4 Zn tenörlü (3.5-9 gr/ton Au, 150-234 gr/ton Ag değerleri de bilinmektedir)

Rezerv : 30 ton görünür+muhtemel+mümkün.


BENTONİT ( Ben )
Keskin-Beşler Köyü Sahası

Kalite :Ağartma toprağına uygun

Rezerv : 48 000 ton mümkün rezerv.
Kalecik-Hancılı sahası

Kalite: Ağartma toprağına uygun

Rezerv: 11 700 000 ton görünür+muhtemel


ÇİMENTO HAMMADDELERİ ( Çmh )
Elmadağ-Lodumlu Köyü Sahası

Kalite : İyi

Rezerv : 10 milyon ton mümkün kireçtaşı.

Sincan-Güvenç Köyü Sahası

Kalite : İyi

Rezerv : 70 milyon ton mümkün kireçtaşı.
Kazan-Karalar, Kınık Sahası

Kalite : İyi

Rezerv : 265 830 383 ton mümkün kireçtaşı, 48 726 042 ton mümkün marn .
Ayaş-Sinanlı Sahası

Kalite : İyi

Rezerv : 15 000 000 ton mümkün kireçtaşı .
Hasanoğlan-Hacılar Sahası

Kalite : İyi

Rezerv : 25 000 000 ton mümkün kireçtaşı.

DEMİR ( Fe )
Kesikköprü Yatağı (Maden Tepe, Büyükocak, Çataldere, Kartalkaya, Camisağır . yatak ve zuhurlardan oluşur)

Tenör : %32-54 Fe

Rezerv : 13 602 000 ton toplam rezerv mevcuttur. Büyükocak'tan bir miktar cevher alınmıştır. Tenörlerin düşük olması, SiO2 ve S içermeleri nedeniyle işletilememektedir.


FELDİSPAT ( Fld )
Beypazarı-Oymaağaçköyü Sahası

Tenör : % 12.3 K2O, % 2.23 Na2O

Rezerv : 500 ton görünür, 650 ton muhtemel rezerv vardır. Seramik ve 2. Kalite cam sektörü için yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir.

JIPS ( Jips )
Şereflikoçhisar (Gökhüyük T., Çaplandere, Şıhkuyusu Köyü, Karandere Köyü, Mezgit Köyü),Beypazarı(Musluk Mev., Kırbaşı), Nallıhan (Çayırhan Bahsı,Kırbaşı)

Kalite : İyi .

Rezerv : Yaklaşık 150 000 000 ton muhtemel rezerv.

KAOLEN
Çamlıdere-Sorkunyayla sahası

Tenör: % 13.49-16.30 Al2O3, %1.00-1.10 Fe2O3

Rezerv: -

KAYA TUZU ( NaCl )
Şereflikoçhisar tuz yatağı

Tenör : % 97 NaCl

Rezerv : 211 000 000 ton görünür. Tuz yasası gereği tekel tarafından işletilmektedir.

KİREÇTAŞI ( Kçt )
Nallıhan (Çayırhan-Dudaş Köyü-Acıbaşı Mev.), Yenimahalle (Dodurga Köyü) Sahaları

Kalite : % 90-97 CaCO3

Rezerv :77 600 000 ton görünür + muhtemel, 4 000 000 ton mümkün.


KUM-ÇAKIL ( Kçm )
Polatlı-Ziryurtçu Sahası

Kalite : İnce taneli

Rezerv : Yol inşaatı için çok uygun olup, rezervleri belirlenmemiştir.

Sincan-Cimşit Köyü-Karaağaç Tepe Sahası

Kalite : Çok iyi stabilize malzemedir.

Rezerv : 650 000 m3 muhtemel rezerv vardır.
Sincan-Cimşit Köyü-Ardıçdoruk Tepe Sahası

Kalite : İyi kalite

Rezerv : 612 500 m3 muhtemel rezerv.
Sincan-Saraycık Köyü Sahası (güney-batısında kum-çakıl yatakları vardır)

Kalite : Orta

Rezerv : 52 520 m3 muhtemel rezerv.
Sincan-Kepir Gölü Sahası

Kalite : Orta kalite

Rezerv :Stabilize malzeme olarak işletilen kum-çakıl yataklarının muhtemel rezervi,1.5 milyon m3


MANGANEZ ( Mn )
Haymana-Çayırlı Sahası

Tenör : % 19.45 Mn

Rezerv : 150 000 ton mümkün rezerv. Yataktan bir miktar üretim yapılmıştır.
Elmadağ-Kılıçlar Sahası

Tenör : % 47-48 Mn

Rezerv : 59 000 ton mümkün rezerv.
Kalecik-Boyamlı Sahası

Tenör : % 12 Mn

Rezerv : 2000 ton görünür rezerv.

MANYEZIT ( Mag )

Elmadağ-Edigeköyü Sahası


Tenör : % 45-47 MgO

Rezerv : 57 087 ton görünür, 19 800 ton muhtemel rezerv.

MERMER ( Mr )
Haymana (Halaçlı, Karahoca Köyleri), Yenimahalle (Şehitali), Çubuk (Sirkeli, Yuvaköy), Polatlı (Malıköy)

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : Rezervleri belirlenmemiş olup bir kısmı halen işletilmektedir.

PERLIT ( Per )
Çubuk-Susuzköy Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : 2 000 000 ton görünür Saha ekonomik olarak işletilebilir.
Çubuk-Emirlerköyü Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : 4 000 000 ton görünür rezerv.
Çubuk-Karadanaköyü Sahası

Kalite : Belirlenmemiştir.

Rezerv : 1 000 000 ton görünür rezerv.
Çubuk-Saraycıkköyü Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : 20 000 000 ton görünür, açık işletmeye elverişlidir.
Güdül-Boyalıköyü Sahası

Kalite : İyi kaliteli ,genleşme oranı 4.5-15.8

Rezerv : 1 610 000 ton Görünür olup ekonomik olarak işletilebilir.
Kızılcahamam-Özbeklerköyü Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : 3 500 000 ton görünür. Ekonomik olarak işletilebilir.
Kızılcahamam-Ayvacıkköyü Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : 14 000 000 ton rezerv.
Kızılcahamam Seyhamamköyü Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : 1 000 000 ton görünür rezerv.
Kızılcahamam-Ağsakköyü Sahası

Kalite : Belirlenmemiştir

Rezerv : 9 000 000 ton görünür rezerv.
Kızılcahamam-Korkmazlarköyü Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Rezerv : 1 200 000 ton, muhtemel rezervi 2 500 000 ton.
Çamlıdere-Çamkoru Sahası

Kalite : İyi kaliteli

Tenör: 8 000 000 ton görünür + muhtemel rezerv

SEPIYOLIT ( Sep )
Polatlı-Türktaciri Sahası

Tenör : % 50 sepiyolit den büyük

Rezerv : 198 532 ton görünür.12 706 489 ton muhtemel rezerv.
Beypazarı-Uşakgöl Sahası

Tenör : Düzensiz mercekler şeklindeki sepiyolitlerin tenörleri düşüktür. Rezerv : 410 ton görünür, 2 919 ton muhtemel rezerv.

SODYUM SÜLFAT ( Na2SO4 )
Ankara-Beypazarı-Çayırhan Yatağı

Tenör : % 44.6-81.28 Na2SO4

Rezerv : % 44.6 Na2SO4 tenörlü 192 453 777 ton görünür+muhtemel % 81.28 Na2SO4 3 476 975 ton görünür. MTA Genel Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla devredilmiş olan yatak, halen ALKIM-ALKALI KIMYA A.Ş. tarafından işletilmektedir.

TRONA ( Tro )
Ankara-Beypazarı trona yatağı

Tenör: Ortalama tenörü %70-90 Na2CO3

Rezerv: 235 797 624 ton görünür. ABD - Wyoming'deki yataktan sonra Dünya'nın bilinen ikinci önemli yatağıdır. MTA Genel Müdürlüğü’ nce etüdü tamamlanan yatak 1984 yılında Etibank'a işletilmek üzere devredilmiştir. Ülkemiz ekonomisine çok önemli katkı sağlayacak olan yatak halen ihale aşamasındadır.

ANKARA Linyit

SAHA
Rezerv (1000 ton
Analiz

SonuçlarıEşdeğeri

1000 ton


Kullanım


İşletme

ADI


Görünür

Muhtemel

Mümkün

Toplam

Kaynak

Potansiyel

Genel Toplam

İşletile-

bilir

Su %

Kül %

S %

AID KCal/kg

Petrol

Taş Kömürü

Yeri

Şekli

Beypazarı (A) Sektörü

186 000

-

-

186 000

-

-

186 000

136 000

21.71

34.35

4.04

2557

45 295

77968

Termik

Kapalı

Beypazarı (B) Sektörü

142 000

-

-

142 000

-

-

142 000

100 000

26.44

25.36

2.79

2839

38 394

66088

Teshin Termik

Kapalı

Beypazarı Alt Damar

63 479

-

-

63 479

-

-

63 479

47600

14.83

48.70

3.39

1989

12 025

20 698

Teshin

Kapalı

Şereflikoçhisar

0

4 300

-

4 300

-

-

4 300

-

10.00

36.11

5.20

3000

1 229

2 115

Teshin

Kapalı

Gölbaşı Bahçeköy

19 542

-

11 290

30 832

-

-

30 832

-

35.36

28.69

1.46

2004

3730

6 420

Teshin

Kapalı

Gölbaşı Karagedik

17 975

-

-

17 975

-

-

17 975

11 147

36.83

22.63

1.64

2232

3 821

6 577

Teshin

Kapalı

TOPLAM

428 996

4300

11 290

444 586

-

-

444 586

294747

104 494

179 866
POMZA ( Pom )


YATAĞIN BULUNDUĞU YER

REZERV (m3)

KALITE

YATAĞIN DURUMU

AÇIKLAMALAR
Görünür

Muhtemel

Mümkün
Işletiliyor

Işletilmiyor

Eski işletme
Ankara-Güdül-Güzelköy

378000

2540000

-

Orta
+
Kırma işlemi gerekmektedir.

Ankara-Güdül-Merkez

2500000

5600000

-

Düşük
+
Yıkama işlemi gerekli

TOPLAM

2 878000

8140000

-

ANKARA Bitümlü Şist


R e z e r v (1000 ton)
Analiz

Sonuçları

Taşkömürü

Işletme

ADI

Görünür

Muhtemel

Işletilebilir

Toplam

Ort. % Bitüm

Ort. AID KCal/Kg

Eşdeğeri (1000 ton)

Şekli

Beypazarı

21 423

-

SAHA

21 423

5.50

1007

3 537

Açık

Beypazarı

306 261

-

190 684

306 261

5.50

963

48 349

Kapalı

TOPLAM

327 684

-

205 970

327 684
JEOTERMAL

ENERJI
ILI: ANKARA
KAYNAKSONDAJ


DEĞ.

JEOTERMAL ALAN

SICAKSU KAYNAK

Sıcaklık

Debi

Potansiyel

Sıcaklık

Debi

Potansiyel

KULLANIM ALANI

KURULU TESIS

BEL.

ADI

ADI

(oC)

(lt/sn.)

(MWt)

(oC)

(lt/sn.)

(MWt)

Kızılcahamam

50-51

2.8

0.18

75-86

114

24.33

Kaplıcada, ısıtmacılıkta

Kaplıcada, kaplıca

*
-

-

-

(Konut, sera,v.b.)

tesislerinin ısıtılmasında,
KIZILCAHAMAM -

seracılıkta kullanılmakta,
SEYHAMAMI

ilçenin ısıtılma çalışmalarıbaşlatılacak
Seyhamamı

44

15

0.57

-

-

-

Kaplıcada, kaplıca

Kaplıca

*
Acı Kaplıca

31-34

5.6

-

-

-

-

tesisi ve sera ısıtılmasında

ÇUBUK-MELIKŞAH

Melikşah Kaynağı

31

0.5

-

32-39

450

7.53

Turistik tesislerde,

Turistik tesislerde

*

seracılık ve süs

balneoloji amacıyla
balıkçılığında

kullanılmakta, süsbalıkcılığı ve seracılıkyapılmakta

BEYPAZARI-

Dutlu

42-51.5

6.07

0.42

-

-

-

Kaplıcada, kaplıca tesisi

Kaplıca

*

DUTLU


ve sera ısıtılmasında
**

AYAŞ

Karakaya

31

4.8

-

31

17

-

Kaplıcada, kaplıca tesisi,
*,**
Çoban

52

10

0,71

-

-

-

sera ve çiftlik ısıtılmasında

Kaplıca


-

-


Ayaş

51

1.7

0,11

-

-

-

Kaplıcada ve kaplıca

Kaplıca

*,**

tesislerinin ısıtılmasında
HAYMANA

Haymana

45

4.8

0.2

43-44.5

53

2.1

Kaplıcada, kaplıca tesisi

Kaplıca, kaplıca


*,**

ve cami ısıtılmasında

tesisi ve cami ısıtılmasında
Uyuz

34

20

-

-

* Türkiye Jeotermal Envanteri-1996

** 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1995-1999) Madencilik Özel Ihtisas Komisyonu

Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu

Not: Sondajlardaki potansiyel değerleri, kuyuların ilk üretim debilerinin toplamına göre hesaplanmıştır


Share ing jaringan sosial


Kimia


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
k.kabeh-ngerti.com
.. Home