Malatya iLİ maden ve enerji


download 39.97 Kb.
jenengMalatya iLİ maden ve enerji
KoleksiDokumen
k.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen


MALATYA İLİ

MADEN VE ENERJİ

KAYNAKLARI

BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ( Cu-Pb-Zn )
Yeşilyurt-Görgü Sahası

Tenör: % 19.8 Zn, % 6 Pb

Rezerv: 4 000 görünür, 2 000 muhtemel, 4 000 ton mümkün. Yatak işletilmektedir.

ÇİMENTO HAMMADDELERI ( Çmh )
Darende Sahası

Tenör: -

Rezerv: 630 000 000 ton killi kireçtaşı, 198 000 000 ton marn, 168 000 000 ton kalkerli marn.




DEMIR ( Fe )



Hekimhan-Hasançelebi Sahası

Tenör: % 15.04 Fe ,% 30 SiO2, % 1.35 S, % 0.06 P ve % 7 TiO2

Rezerv: 865 000 000 ton görünür+muhtemel. Teknolojik sorunlar nedeni ile yataklar işletilmemektedir.
Hekimhan-Deveci- Şırzı Yatakları

Tenör: % 36.48-50 Fe

Rezerv: %36.48 tenörlü 59 000 000 ton görünür+muhtemel siderit sahası, % 50 Fe2O3 tenörlü 14 000 000 ton ise görünür+muhtemel limonit Şırzı yatağında ise tenörü % 43.71 Fe2O3 olan 275 000 ton görünür + muhtemel rezerv vardır. Siderit sahasI halen işletilmektedir.
Hekimhan-(Karakuz, Sivritepe, Mağaratepe, Kırmızı Tepe, Fenktepe) Sahası

Tenör: % 40-55 Fe (Karakuz)

Rezerv: 14 500 000 ton görünür+muhtemel (Karakuz) . Bugüne kadar 1 500 000 ton cevher üretilmiştir. Diğer zuhurlarda ise tenörü % 11-15 Fe olan 223 000 000 milyon ton görünür+muhtemel rezerv vardır.
Hekimhan-Kuluncak (Karatepe, Düşüksöğüt, Kızılok Boynu ve Yunnuk) Sahası

Tenör: % 10-15 Fe

Rezerv: 42 000 000 ton görünür+muhtemel. Sahada üretim yapılma-maktadır.
Hekimhan-Şırzı-Sürgü (Gösteri Tepe, Çej Tepe, Çakşak Tepe, Demir Tepe) Sahası

Tenör: % 40-55 Fe

Rezerv: 1 200 000 ton görünür+muhtemel. Sahada şu anda işletme yoktur.

DOLOMIT ( Dol )



Hekimhan-Zorbahan Dağı Sahası

Tenör: % 29-32 CaO, % 20-22 MgO

Rezerv: 121 875 000 ton görünür rezerv.

FLORİT ( F )
Darende-Kuluncak Sahası

Tenör: floritin yanında U, B, Fe, Cu, Zn, Cr mineralleri de vardır.

Rezerv: Geçmiş yıllarda işletilmiştir.

KROM ( Cr )
Hekimham-Bıcır Sahası

Tenör: % 42 Cr2O3

Rezerv: 29 760 ton görünür, 140 000 ton muhtemel rezerv.

KUM-ÇAKIL ( Kçm )
Arapkir-Tahma Çayı Sahası

Kalite: iyi

Rezerv: Halen işletilmekte olan ocakta 25 000 000 m3 muhtemel rezerv vardır.
Akçadağ-Sultansuyu Sahası

Kalite: Elenerek kullanılmaktadır.

Rezerv: Büyük
Arapkir-Arapkir Çayı Sahası

Kalite: Beton ve sıva agregası

Rezerv: 200 000 m3 muhtemel
Darende-Yazıköy, Ortaköy Sahaları

Kalite: Beton ve sıva agregası

Rezerv: 40 000 m3 muhtemel rezerv.
Hekimhan-Uluçay Sahası

Kalite: Karayolu inşaatlarında stabilize malzeme

Rezerv: -
Pütürge-Şiro Çayı Sahası

Kalite: Stabilize malzeme ve elenerek sıvalarda kullnılmaktadır

Rezerv: Rezerv çalışması yapılmamıştır.

PİROFİLLİT ( Prf )



Pütürge Pirofillit Yatağı

Bazı ocaklarında işletme yapılan bu yatağa ilişkin bilinen rezervler yöreler itibarıyla aşağıda verilmiştir.


Dölek Yöresinde

Tenör: %13-19

Rezerv: 184 000 ton görünür +muhtemel rezerv.
Babik Yöresinde

Tenör: %13-33

Rezerv: 2 344 562 ton görünür rezervli seramik ve refrakter hammaddesi,

3 644 430 ton görünür rezervli çimento ve yer karosu hammaddeleri bilinmektedir. Ayrıca yörede 6 500 000 ton muhtemel rezerv tespit edilmiştir.


VERMİKÜLİT ( Ver )



Darende Sahası

Tenör: % 0.35 vermikülittir. Genleşme oranı 2

Rezerv: 2 175 192 ton görünür+muhtemel 216 150 ton mümkün rezerv.

TUĞLA-KİREMİT ( TğKi )
İl civarlarında

Kalite: iyi

Rezerv: 70-80 milyon ton jeolojik rezerv.
MALATYA Linyit


YATAĞIN BULUNDUĞU

KIMYASAL ÖZELLIKLERI (%)

REZERV (1 000 ton)

AÇIKLAMA

YER

SU

KÜL

KÜKÜRT

AID K kal/kg

GÖR

MUH

MÜM

JEO




Hatunsuyu

27.00

52.00

---

550

---

---

---

---

Ekonomik Değil

Merkez-Karacaköy

























" "

Arguvan

























" "




Share ing jaringan sosial


Similar:

Treba LI znanost mijenjati prirodu ILI učiti od nje

Yesu anasema katika Mathayo 10: 8, “Kwa kuwa mmepokea bure, toeni...

Kimia


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
k.kabeh-ngerti.com
.. Home